Recenze - S pečetí viny


Titul: S pečetí viny
Autor: Jiří Hanibal
Vydala Euromedia Group, k.s. - Ikar

Po dvou titulech ze současnosti obrátil Jiří Hanibal ve svém novém románu pozornost k nedávné minulosti a jeho tématem se stalo soužití Čechů s Němci v českém pohraničí v letech 1934-1945, v dramatické době, která dosud vzbuzuje mnoho emocí. Hlavními hrdiny jsou tu čtyři lidé, vrstevníci a kdysi kamarádi: Erika, dcera židovského advokáta, Hermína, jejíž otec je německý podnikatel, Petr, jenž pochází z české havířské rodiny, a Hans, syn majitele mlýna, pily a statku. Do jejich osudů tragicky zasáhnou dějinné události, v jejich vzájemných vztazích se s neobvyklou ostrostí prolíná láska a přátelství s nenávistí, hrdinství se strachem a opatrností, krutost se soucitem, zoufalství s nadějí. Strhující příběh jednotlivců je zároveň obrazem složité doby, která zanechala stopy na životě celé generace. Byla poznamenána nejen fanatismem Němců, kteří až příliš ochotně poslechli krysařskou píšťalku fašismu, ale i vypjatým českým nacionalismem, který si v touze po odplatě nezadal s krutostí nacismu. Hrdinové románu si uvědomují, že nemá smysl snažit se určit, kde bylo více křivd a nespravedlností. Prožili život ve víru vypjatých událostí, provázaní vzájemnými pouty…

Jak napovídá anotace, kniha je vyprávěná z pohledu čtyř hlavních postav, přičemž největší prostor je věnován rodinám Petra a Hanse. Příběh, který se odehrává v minulosti, je prokládán krátkými podkapitolami z přítomnosti Hanse a Petra coby již velmi starých mužů. Petr trpí nevyléčitelnou nemocí se rozhoduje sepsat své vzpomínky do románu a díky tomu tak znovu ožívají příběhy staré více padesát let.
Děj příběhu, který je zasazen do Sudet, začíná v polovině 30. let, kdy se v Německu dostává s moci Adolf Hitler. Sudety doposud klidné místo, kde spolu v sousedském pokoji žijí Němci a Češi, židé a katolíci, se postupem času mění v území, kde si již nejsou všichni rovni a lidé ztrácí jistoty.
Jiří Hanibal napsal skvělý příběh, který dává nahlédnout do rodin různých národností, vyznání a společenských stavů. Věrohodně popisuje, jak plíživě se situace měnila z přátelské v životu nebezpečnou. Už dlouho jsem nečetla knihu z válečného období, která by tak uvěřitelně
propracovaně popisovala psychologické stavy všech obyvatel. Jedni zažívali stále větší strach a nejistotu, druzí se chápali příležitostí dosáhnout nespravedlivou silou toho, co se jim doposud nedařilo – ať už šlo o moc, majetek , územní příslušnost či společenskou prestiž. Smíšená manželství začalybýt celým rodinám životu nebezpečná. Lidé se báli říkat nahlas i doma v soukromí cokoliv jen náznakem protiříšského. Na jedné straně stál pragmatismus jedné skupiny obyvatel, na straně druhé odmítání uvěřit tomu, že by situace mohla být natolik vážná. Majetek ztrácel na hodnotě v kontextu záchrany vlastních životů...Jiří Hanibal velice barvitým stylem psaní a nevtíravě, ale přesto v závěru důrazně, popsal strašáka v podobě davového fanatismu, zastřeného úsudku, ztráty soucitu, nebezpečné zbabělosti, ale také osobní statečnosti a vnitřní síly přežít. Situace, kdy se moci chopila samozvaná místní armáda, složená také s náctiletých zfanatizovaných dětí, kdy se ničily a rabovaly židovské a posléze i české obchody, kdy se fyzicky, jen z rozmaru, lynčovali momentálně nepohodlní lidé, mi naháněla husí kůži.
V příběhu postupně Hans i Petr předčasně dospívají. Z malých
kluků pomalu dospívají chlapci, kterým se postupem let a války již blíží věková hranice k narukování do české či říšské armády. Vývoj politické situace jejich dětské uvažování zpočátku nechápalo. Chlapci zprvu radostně kvitovali bujaré pochodování, píšťalky a až postupem let začali vnímat (každý zvlášť se své národností pozice), co se v jejich okolí děje, proč mizí celé rodiny, proč si nejsou všichni rovni. Tento vývoj doby z pohledu dospělých, ale také mladších dětí, byl úžasně čtivě popsaný.
Četla jsem knihu, kterou jsem už dlouho hledala. Obsahovala komplexní zajímavý čtivý příběh
a barvité psychologicky skvěle propracované postavy. Ukazovala obtížnost zásadních rozhodnutí. Odkrývala lidské charaktery. Nutila čtenáře k zamyšlení. A ač vyprávěla příběh z minulosti, je velice současná a nutí čtenáře k zamyšlení. Doporučuji!

Hodnocení: 5 💗 z 5

Žádné komentáře:

Používá technologii služby Blogger.